ทาวรัส รับประทานเป็นแคปซูล

ด้วยคุณค่าแห่งสมุนไพรแท้ 100 เปอร์เซ็น บรรจุในแคปซูลที่ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน เพียงแค่รับประทานหลังอาหาร หรือก่อนนอน ครั้งละ 1 แคปซูล
โดย 2 – 3 วัน รับประทาน 1 ครั้ง แต่ไม่ควรทานเกินวันละ 1 แคปซูล
หลังทานแล้วควรดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
(สำหรับผู้ที่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศให้รับประทานติดต่อกัน วันละ 1 แคปซูล)